THE BIGGEST BENELUX TRADE FAIR FOR AUTOMOTIVE PROFESSIONALS

VAN DER VELDEN RIOLERINGSBEHEER

Hal 5 509

Met één contact geeft u de zorg over olie-, vet- en slibafscheiding in vertrouwde en professionele handen. Olie, vet en slib zijn ongewenste stoffen in het afvalwater. De wetgever heeft daarom voorschriften opgesteld om zo de lozing van olie- of vethoudend afvalwater te beperken. Dit zal vaak betekenen dat er een afscheidingsinstallatie geplaatst moet worden om te voorkomen dat dit afvalwater in het riool terecht komt. Bij veel bedrijven als garages, pompstations en wasstraten is dat zelfs een wettelijke verplichting. Maar ook zonder die wettelijke dwang wilt u natuurlijk niet dat uw bedrijfsvoering tot milieuschade leidt. Juist daarom is het van belang dat u zich laat adviseren door een echte expert: Van der Velden Rioleringsbeheer. Wij kunnen u van een goed onderbouwd advies voorzien voor de capaciteit van een afscheider en ervoor zorgen, dat u aan alle wettelijke normen voldoet (NEN EN 858-1 en 2 of NEN EN 1825-1 en 2). Ook de levering, installatie en onderhoud van de afscheidingsinstallatie kan door ons worden verzorgd. Het preventieve onderhoud, de noodzakelijke periodieke reiniging en zelfs de afvoer en verwerking van het vrijkomende olie-, vet- en slibafval is geregeld. Met één contact geeft u de zorg over olie-, vet- en slibafscheiding in vertrouwde en professionele handen. Samengevat Van der Velden Rioleringsbeheer biedt u rond olie & vetafscheiders: • Advies over de optimale capaciteit van een afscheidingsinstallatie; • Levering en plaatsing van afscheidingsinstallaties; • Periodiek onderhoud van afscheiders; • Inzameling en verwerking van het vrijkomende afval uit afscheidingsinstallaties; • Onderzoek en rapportage over de conditie van uw afscheidingsinstallatie.

Corporate information

VAN DER VELDEN RIOLERINGSBEHEER

Graafschapsstraat 6a

4116 GE Buren

Nederland
 

+32 496 811 347

www.vandervelden.com